Seksuell helse, seksuell nytelse og funksjonsnedsettelser

Når vi snakker om god helse, handler ikke dette bare om fravær av sykdom. På lik linje som rett til god helse har vi alle rett på god seksuell helse og ikke minst seksuell nytelse. God seksuell helse holder oss friske og har mange positive helseeffekter. Dårlig seksuell helse har vist å påvirke vår livskvalitet både fysisk og psykisk.

Unge funksjonshemmede og Likestillingssenteret har samarbeidet om prosjektet «Hva skal jeg si?». Målet med prosjektet er å bidra til at flere personer med funksjonsnedsettelser får informasjon om, og tilgang til, seksualtekniske hjelpemidler. Prosjektet er basert på en spørreundersøkelse blant unge med funksjonsnedsettelser og intervjuer med ungdom, forhandlere og helsepersonell. Av de 72 som svarte på spørreundersøkelsen var det kun to kvinner som har opplevd at helsepersonell har snakket med dem om seksualtekniske hjelpemidler (1).

Et av resultatene i undersøkelsen viser til at fagpersoner som har den primære dialogen med personer med funksjonsnedsettelse og skal rådføre på dette temaet ikke tør å snakke om seksuell helse og har heller ikke noe spesiell kompetanse på feltet (1). Resultatet av dette kan føre til at ungdom, men også voksne med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom mister en del av sine rettigheter til god seksuell helse og dermed får sin psykiske og fysiske helse forverret (1).

Helsepersonell, lærere og ungdom vegrer seg like mye for å snakke om seksualitet (1). Det er ingen tydelige føringer i helse- og skolesektoren for hvem som har ansvaret. Sex med funksjonsnedsettelser kan fungere godt. Ungdom med positive følelser for egen kropp og god kunnskap om seksualitet har ofte bedre psykisk og fysisk helse. Seksuell helse og funksjonsnedsettelser er dessverre et svært tabubelagt tema, med et stort behov for å sette temaet i fokus. 

Under kan du se en videosnutt av Marianne Knudsen (21) som snakker om fordommer rundt funksjonshemmede og sex, gjennomført av NRK. 

 

 
 
 
 
 
Se dette innlegget på Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et innlegg delt av NRK Nyheter (@nrknyheter)

Cheeky Joy setter fokus på seksuell helse og seksuell nytelse for både kvinner og menn med et spesielt fokus til de med funksjonsnedsettelser og/eller kronisk sykdom. Vårt fokusområde er å gi personer med funksjonsnedsettelse samme mulighet til å oppnå seksuell nytelse som funksjonsfriske ved å inkludere omtale og anbefalinger av hjelpemidler, sexleketøy og produkter som er på markedet. Gjennom oss kan du kjøpe det produktet, hjelpemiddelet eller sexleketøyet som andre med likt funksjonsnivå har anbefalt.   

Vi ønsker å gi deg som ikke trodde seksuell nytelse var et alternativ en mulighet til å utforske dette på nytt. Da gjennom kunnskap fra andre som har benyttet seg av produkter og da gjerne med samme utfordring, men også gjennom fagnyttig stoff fra eksperter på feltet i tillegg til tips fra våre lesere.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har et produkt du ønsker at vi skal se nærmere på eller ønsker å anbefale til andre. Ved hjelp av din anbefaling av et produkt, leketøy eller hjelpemiddel kan andre med samme funksjonsnedsettelse finne sitt drømmeprodukt. Vårt mål er at du skal på lik linje med andre kunne opplever seksuell nytelse som igjen fører til god seksuell helse.

Videre vil Cheeky Joy jobbe tett inn mot produsentene slik at produkter, sexleketøy og hjelpemidler blir videreutviklet og mer tilpasset et folkelig funksjonsbehov. 

Har du temaer som du ønsker vi skal skrive om. Da ønsker vi å høre fra deg. 

 

Kildehenvisning:

1. Solberg, A. (2019). Resultater fra spørreundersøkelse om seksualtekniske hjelpemidler