Unge Funksjonshemmede og prosjektet «Hva skal jeg si?»

Seksualitet og seksuell helse er et tabubelagt tema, og få kjenner til hvem som har ansvaret for å formidle seksualtekniske hjelpemidler. Derfor har Unge funksjonshemmede og Likestillingssenteret samarbeidet om prosjektet «Hva skal jeg si?». De har utviklet to veiledere om seksualteknisk hjelpemidler, en for ungdom og en for helsepersonell. Målet er å bidra til at flere personer med funksjonsnedsettelser får informasjon om, og tilgang til, seksualtekniske hjelpemidler. Prosjektet er basert på en spørreundersøkelse blant unge med funksjonsnedsettelser og intervjuer med ungdom, forhandlere og helsepersonell. Av de 72 som svarte på spørreundersøkelsen var det kun to kvinner som har opplevd at helsepersonell har snakket med dem om seksualtekniske hjelpemidler (1). For mer informasjon om prosjektet «Hva skal jeg si» trykk på bilde under.

Paraplyorganisasjonen Unge funksjonshemmede har gjennom prosjektet «Hva skal jeg si?» utviklet to veiledere om seksualtekniske hjelpemidler, en for ungdom og en for helsepersonell. I veilederen for ungdom er det oppgitt informasjon om en del av de seksualtekniske hjelpemidlene som finnes på markedet (se brosjyren under).

 

Vi i Cheeky Joy har sett nærmere på disse hjelpemidlene og undersøkt hvilke av markedets produkter som kan anbefales.

Vi har laget en egen liste for han og henne og du kan gå direkte til produktene ved å klikke på bildene under. 

     

For henne                                                For han 

 
Kildehenvisning:
1. Solberg, A. (2019). Resultater fra spørreundersøkelse om seksualtekniske hjelpemidler